Sveriges Unga Muslimer.

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som samlar 35 lokalföreningar och ungefär 4000 medlemmar från hela landet.

Om oss

SUM’s verksamhet kan delas in i tre olika delar

Vi främjar positiva deltagande, ansvar och engagemang i samhället på lokal, nationell och internationell nivå.

Internt arbete

Mot medlemmar genom att bland annat arrangera identitetsstärkande utbildningar för våra lokalföreningar, en årlig konferens och med mera.

Extern verksamhet

Som riktas mot skolor, myndigheter och olika aktörer i civilsamhället. vi brukar föreläsa eller utbilda dessa instanser i frågor som på olika sätt berör unga muslimer.

Opinionsbildning

Vi är ofta med i det offentliga samtalet i de frågor som berör unga muslimer. Det gör vi genom att delta i debatter, seminarier samt producerar artiklar och rapporter.

Sveriges Unga Muslimer är en organisation som samlar lokalföreningar från hela landet som drivs av och för muslimska ungdomar.

Läs mer

För att bli medlem i förbundet så går du med i en eller flera av våra föreningar. Om ingen passar dig så kan du starta en egen!

Starta en förening

Våra samarbetspartners

Bli medlem hos SUM idag.

Bli medlem
Image
Post- och besöksadress:
Sundbybergsvägen 1C 171 73 Solna
Telef0n:
08-653 98 62 (från utlandet +46 865 398 62)
E-post: info@ungamuslimer.se
Organisationsnummer: 802015-7403