Om Sveriges Unga Muslimer.

Bakgrund

Sveriges Unga Muslimer är en organisation som samlar lokalföreningar från hela landet som drivs av och för muslimska ungdomar.

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som samlar 35 lokalföreningar och ungefär 4000 medlemmar från hela landet.

Organisationen grundades 1991 med dåvarande namnet Sveriges Muslimska Ungdomsförbund (SMUF). Syftet var och är fortfarande att samla de muslimska ungdomsföreningarna, som fanns på olika platser i landet, under ett och samma förbund. Som en naturlig del av Sverige främjar vi medlemmarnas positiva deltagande, ansvar och engagemang i samhället på lokal, nationell och internationell nivå.

About SUM in English 
Young Muslims in Sweden (SUM) is a non-government organization for the Swedish Muslim youth. SUM has about 35 member associations and around 4000 members from all across the country. The organization was founded in 1991. The purpose was to gather the Muslim youth associations, which were scattered in different places in the country, under the same covenant.

Vår vision och värderingar


Våra samarbetspartners


Sveriges unga muslimer samarbetar med flera organisationer. Vi är medlemmar i följande organisationer: