Pressmeddelande

Hösten 2016 ansökte Sveriges unga muslimer (SUM) det årliga statsbidraget som fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). December 2016 nekades vi bidraget eftersom myndigheten ansåg att vi inte ”respekterar demokratins idéer”. Vi överklagade beslutet till förvaltningsrätten där vi vann. Förvaltningsrätten kunde konstatera att utredningen ”inte visar annat än att SUM respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Ledningen på MUCF har under denna process agerat ytterst nonchalant mot rättens beslut och insisterat på att fortsätta driva fram ett bidragsförbud baserat på ideologiska drivkrafter och stereotypa och osakliga föreställningar om oss och vår verksamhet. Trots att MUCF kritiserats för att använda sig av obekräftade mediauppgifter och partiska blogginlägg som underlag så har MUCF nu tagit fram dokumentet ”Sveriges unga muslimer – ideologi och kopplingar till antidemokratiska miljöer” med hjälp av en den minst sagt partiske opinionsbildaren Magnus Sandelin för att återigen neka oss statsbidraget.

Sandelins rapport innehåller många sakfel, genomsyras av problematiska föreställningar om organiserade muslimer och visar genomgående på en okunnighet kring frågor om civilsamhällsfrågor, Islam och muslimska rörelser.
SUM anser att MUCF har återigen agerat felaktigt och vi kommer återigen att bestrida beslutet.

Sveriges unga muslimer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *