Vår verksamhet


SUM’s verksamhet kan delas in i tre olika delar.

Image

Internt

Vi bedriver först och främst ett
internt arbete gentemot våra medlemmar.

Detta gör vi genom att arrangera identitetsstärkande utbildningar för våra lokalföreningar, en årlig konferens under påskhelgen som lockar tusentals unga muslimer från hela norden och vi ger ekonomiskt stöd till våra lokalföreningar för att de ska kunna bedriva gräsrotsarbete i sina respektive kommuner.

Externt

Vi har även en extern verksamhet som riktas mot skolor, myndigheter och olika aktörer i civilsamhället. Det innebär att vi brukar föreläsa eller utbilda dessa instanser i frågor som på olika sätt berör unga muslimer.

Föreläsningarna kan handla om allt ifrån islam, ungas organisering och islamofobi & rasism. Vi sitter även med i referensgrupper för olika satsningar och projekt som drivs av både myndigheter och organisationer för att bidra med våra erfarenheter och expertis.


Image
Image

Opinionsbildning.

Den sista och tredje delen i vår verksamhet består av opinionsbildning. Det innebär att vi ofta är med i det offentliga samtalet i de frågor som berör unga muslimer.

Det gör vi genom att delta i debatter, seminarier samt producerar artiklar och rapporter. Vi brukar också arrangera eller delta i demonstrationer och aktioner.

Muslimska Familjedagarna


Vår största verksamhet är Muslimska Familjedagarna. Det är en konferens som äger rum i påskhelgen varje år. Vi arrangerar den tillsammans med Islamiska förbundet och Ibn Rushd studieförbund och den samlar tusentals deltagare från hela norden.

Vill du veta mer om Muslimska Familjedagarna besöker du www.muslimskafamiljedagarna.se.

Image

Vill du Bli medlem idag!