Våra projekt


SUM brukar driva projekt som har olika syften. Nedanför kan ni läsa några av de projekt som vi har drivit de senaste åren. Projekten finansierades av Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) och Allmäna arvsfonden.

Forix (2009 – 2011)

Forix – Förorternas Riksdag var ett projekt som inspirerade och gav ökade kunskaper till deltagarna för att kunna agera som en stark och vaken medborgare i samhället. Samhället som vi lever i påverkar oss hela tiden (många gånger negativt) men unga förortsbor har hittills påverkat oproportionerligt litet.

Forix syftade till att höja våra röster om samhället som påverkat och påverkar oss hela tiden. Forix finansierades av Allmänna arvsfonden och ägarorganisationerna var New Moon, Ibn Rushd Studieförbund och SUM. Projektet gav näring till delar av dagens förortsrörelse. Forix var ett treårigt projekt som avslutades 2011.

Svenska våren (2011 – 2012)

Svenska våren var ett projekt som initierades i samband med den arabiska våren och syftet med projektet var att stärka högstadieelevers demokratiska fri- och rättigheter.

Vi besökte skolor i Stockholm och arrangerade temadagar om demokrati och mänskliga rättigheter. Temadagarna varierade mellan teori och praktik och vi utbildade 500 elever under ett år. Projektet resulterade till ett utbildningsmaterial och idag är den en ordinarie del av vår verksamhet.

Morgondagens aktivister (2015 – 2016)

Morgondagens aktivister syftar till att nå ut till unga muslimer som inte är föreningsaktiva för att få de att bli engagerade. Vi tog fram ett utbildningsmaterial om aktivism och hur man konkret kan engagera sig kring specifika sakfrågor.

Vi prövade utbildningsmaterialet genom att hålla i föreläsningar och utbildningar i olika städer runt om i Sverige. Projektet är idag en ordinarie del av vår verksamhet.